سفر به روستای اولسبلنگاه ماسال

شهرک های برند استان گیلان

شهرک های برند استان گیلان

 

سفر به روستای اولسبلنگاه ماسال
اولسبلنگاه-ماسال-ماسال

 

استان گیلان بهترین ایده برای سرمایه گذاریست.

برا مشاوره در خرید ملک در استان گیلان با مشاوران املاک ریحانی تماس بگیرید.

اجاره شبانه ویلای ساحلی و جنگلی و سوئیت آپارتمان در استان گیلان

شماره تماس ۰۹۱۱۸۱۶۹۰۴۵

 

موقعیت رقابتی برند مقصد

 

ارائه چارچوبی توسط مقاصد است که از طریق آن بتوانند تمایز خود را از سایر مقاصد نشان دهند.

در مطالعات مختلف به جنبه های مختلف برندهای گردشگری پرداخته شده است، اما موضوع جایگاه رقابتی برندهای گردشگری مورد توجه قرار نگرفته است.

جایگاه رقابتی یک برند نه تنها تصویر مثبتی را در ذهن مخاطب نسبت به رقبا ایجاد می کند،

بلکه مزیت های نسبی را به مزیت های رقابتی تبدیل می کند که منجر به توسعه در ابعاد مختلف و شناسایی می شود.

هدف از این پژوهش، ارائه مدلی از عوامل و پیامدهای تأثیرگذار جایگاه رقابتی برند گردشگری در استان گیلان بود.

این یک مطالعه ترکیبی بود که در بخش کیفی آن از مدل سیستماتیک نظریه مبتنی بر داده استفاده شده است.

 

از نظر روش گردآوری داده ها، پژوهش میدانی است

 

جامعه پژوهش شامل اساتید مدیریت و جغرافیا و مدیران گردشگری استان گیلان بود.

در بخش کیفی از نمونه گیری نظری به عنوان یکی از انواع نمونه گیری هدفمند استفاده شد و تعداد نمونه ها به دلیل اشباع نظری 11 نفر بود.

نتایج مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای توسعه مدلی از موقعیت رقابتی برند گردشگری استان گیلان به روش کدگذاری نشان داد که 321 کد باز در 26 مفهوم بر اساس رویکرد استراوس و کوربین (1998) در هفت دسته اصلی شناسایی و طبقه بندی شدند.

از جمله منابع رقابتی، موقعیت رقابتی برند گیلان، عوامل زمینه‌ای، مدیریت مقصد و عملیات موقعیت‌یابی و برندسازی مقصد، عوامل و پیامدهای مداخله‌گر.

همچنین برای سنجش مدل طراحی شده در بخش کمی، از نظرات 169 نفر از مدیران، کارشناسان ارشد و کارشناسان حوزه گردشگری استان گیلان استفاده شد.

همچنین نتایج این بخش، تناسب خوبی مدل طراحی شده با داده های به دست آمده را نشان داد.

نتایج دیگر نشان داد که عامل کلیدی در جایگاه برند مقصد در ذهن مشتریان، عملیات مربوط به موقعیت یابی، برندسازی و تبلیغات آن مقصد است و سایر عوامل با اجرای صحیح این عامل بیشتر به چشم می آیند.

 

برجسته

 

شاخص های موقعیت یابی رقابتی برند مقصد با استفاده از تئوری داده های بنیادی شناسایی شدند.

عوامل مؤثر بر موقعیت رقابتی برند مقصد و رابطه بین آنها شناسایی شد.

نقش موقعیت رقابتی برند مقصد بر پیامدهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی مقصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

 

معرفی

 

برندسازی گردشگری به معنای شکل دادن تصویری خاص از یک مقصد در چشم مخاطبان هدف است که امید است این تصویر خاص به حل مشکلات گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری کمک کند.

بر این اساس، هدف برندسازی یک مکان بسیار بیشتر از بازاریابی و تبلیغات برای مقصد است، هدف آن رقابتی کردن مقصد معین است.

برای رقابتی شدن برند مقاصد گردشگری باید از ابزارها و استراتژی های مختلفی استفاده کرد که یکی از آنها مفهوم جایگاه یابی برند است.

موقعیت یابی برند مجموعه ای از فعالیت های برند است که منجر به کسب موقعیت خاصی در ذهن مخاطبان بازار هدف برای آن برند می شود.

ابزار تعیین موقعیت نیز باید بر این اساس تغییر کرده و از دیدگاه مشتری بازتعریف شود.

اینجاست که 4P، یعنی محصول، قیمت، مکان، تبلیغ به 4C تغییر می کند، یعنی ارزش مشتری، راحتی، هزینه و ارتباطات.

قرار گرفتن در بازاریابی عصر چهارم، مشتری را به عنوان یک هدف در نظر نمی گیرد، بلکه به عنوان حاکم اصلی که باید مشکل او را حل کند، در نظر می گیرد.

در این راستا، از آنجایی که مطالعه محدودی در زمینه جایگاه رقابتی برند به بررسی نقش و اهمیت برند گردشگری و تعیین جایگاه آن انجام شده است،

این پژوهش با رویکردی پارادایم به بررسی علل و پیامدهای موقعیت رقابتی برند گردشگری در گیلان می پردازد.

با شناسایی دقیق هر یک از مؤلفه‌های تأثیرگذار بر موقعیت رقابتی برند، مدل‌سازی برند گردشگری نه تنها به شناسایی رابطه و نقش هر مؤلفه کمک می‌کند، بلکه به توضیح پیامدهای آن نیز کمک می‌کند.

بنابراین هدف اصلی این پژوهش طراحی و تبیین مدلی برای جایگاه برند گردشگری در گیلان می باشد.

 

روش شناسی

 

روش مورد استفاده در این پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) می باشد.

در بخش کیفی، از استراتژی «تئوری زمینه‌ای» استفاده می‌کند.

ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته با سوالات از پیش طراحی شده بود.

برای انتخاب نمونه برای مصاحبه از روش نمونه گیری نظری استفاده شد، به طوری که 11 آزمودنی شامل اساتید دانشگاه، مسئولان و سیاست گذاران حوزه گردشگری گیلان اعضای نمونه این بخش از پژوهش بودند

تحلیل داده های کیفی در پژوهش حاضر بر اساس رویکرد سیستماتیک اشتراوس و کوربین (1998) است.

به گفته اشتراوس و کوربین، تحلیل داده های کیفی برای نظریه پردازی نیازمند استفاده از کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی است.

 

نتایج و بحث

 

نتایج تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته به روش کدگذاری نشان داد که 321 کد باز شناسایی و در 26 مفهوم و 7 دسته شامل منابع رقابتی، موقعیت رقابتی برند گیلان، عوامل زمینه ای، مدیریت مقصد و موقعیت یابی و عملیات برندسازی آن، دسته بندی شدند.

عوامل و پیامدهای مداخله گر بررسی رابطه بین مقوله‌ها نشان داد که مدیریت مقصد، منابع رقابتی، عوامل زمینه‌ای و عملیات موقعیت‌یابی و برندسازی نقش مؤثری در موقعیت رقابتی برند گیلان دارد که به نوبه خود پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را به همراه خواهد داشت.

 

نتیجه

 

با توجه به نتایج به دست آمده و به منظور ارتقای جایگاه رقابتی برند گیلان، پیشنهاد می شود ابتدا بر موضوعات برندسازی و تبلیغات تمرکز شود. می تواند از سه مرحله تشکیل شود.

برای ایجاد یک برند مقصد، ابتدا باید ویژگی ها و ارزش های اصلی مقصد و درک مسافران از آن مقصد را پیدا کرد.

در مرحله بعد، مهارت های ارتباطی مناسب باید به منظور افزایش آگاهی از برند بهبود یابد.

پس از اجرای برندسازی مقصد، سازمان‌های متولی نیز باید اثربخشی برند مقصد را از طریق بررسی و سنجش اثربخشی ارتباطات رصد و ارزیابی کنند.

بنابراین می توانند عوامل موفقیت و شکست برند مقصد را برای سازگاری مناسب تعیین کنند.

شهرک های برند استان گیلان

ترجمه مقاله

ارسال یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *